Wiemy, jak wspólnie budować wartość Państwa biznesu. Osiągamy to zarówno poprzez wykorzystanie odwaźnych strategii, prowadzących do ponadprzeciętnych wyników, jak i stosowanie sprawdzonych rozwiązań, ukierunkowanych na maksymalne zabezpieczenie klienta. Naszym mottem jest szereg działań, które zawrzeć można w jednym prostym słowie - POMAGAMY.
Restrukturyzacja

Zapewniamy Klientom kompleksowe doradztwo w sprawach upadłościowych i naprawczych oraz związanych z pozasądową restrukturyzacją zadłużenia i struktur podmiotów.
Doradzamy przy opracowywaniu planów naprawczych, negocjacjach z wierzycielami, tworzeniu nowych struktur, które zwiększać mają wydajność i zminimalizować koszty. Reprezentujemy Klientów przy ściąganiu bądź zbywaniu wierzytelności podmiotu zagrożonego niewypłacalnością. Doradzamy przy restrukturyzacji finansowania aktywów trwałych oraz poprzez zmianę struktury i form prawnych. Uczestniczymy we wszelkich postępowaniach układowych i naprawczych oraz prowadzimy pozasądowe negocjacje w imieniu Klientów. W związku z praktyką korporacyjną, uczestniczymy w transakcjach nabycia przedsiębiorstw lub ich części w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Świadczymy usługi związane z reorganizacją, przebudową i likwidacją przedsiębiorstw. Wspieramy zarządy podmiotów zagrożonych upadłością, minimalizując ryzyko ich odpowiedzialności osobistej, doradzając najkorzystniejsze rozwiązania prawne i praktyczne w tym przedmiocie.