Wiemy, jak wspólnie budować wartość Państwa biznesu. Osiągamy to zarówno poprzez wykorzystanie odwaźnych strategii, prowadzących do ponadprzeciętnych wyników, jak i stosowanie sprawdzonych rozwiązań, ukierunkowanych na maksymalne zabezpieczenie klienta. Naszym mottem jest szereg działań, które zawrzeć można w jednym prostym słowie - POMAGAMY.
Finansowanie

W ramach świadczonych usług nasi specjaliści doradzają przy zawieraniu umów mających na celu pozyskanie finansowania, opracowują strategie działań finansujących oraz treści dokumentów wymaganych podczas takich działań, a także doradzają przy wyborze finansowania w oparciu o kryteria prawne i gospodarcze. Na tym etapie reprezentujemy Klientów w relacjach z podmiotami udzielającymi finansowania pomagając w ich doborze oraz wskazując najkorzystniejsze i najbardziej dopasowane do profili podmiotowego działalności Klientów rozwiązania. Doradzamy również w zakresie skutków podatkowych, wprowadzając na etapie wyboru oraz organizacji finansowania wiele rozwiązań optymalizacyjnych, obniżających koszty podatkowe finansowanych przedsięwzięć.