Wiemy, jak wspólnie budować wartość Państwa biznesu. Osiągamy to zarówno poprzez wykorzystanie odwaźnych strategii, prowadzących do ponadprzeciętnych wyników, jak i stosowanie sprawdzonych rozwiązań, ukierunkowanych na maksymalne zabezpieczenie klienta. Naszym mottem jest szereg działań, które zawrzeć można w jednym prostym słowie - POMAGAMY.
Kontrakty Handlowe

Konsorcjum przygotowuje projekty umów w obrocie gospodarczym oraz opiniuje projekty przygotowane przez kontrahentów naszych Klientów. Konstruując umowy, wskazujemy optymalne rozwiązania biznesowe, najpełniej i najefektywniej realizujące interes Klienta, dbając o jego bezpieczeństwo jako cel nadrzędny, przy równoczesnym najlepszym zabezpieczeniu jego pozycji prawnej. Przygotowując projekt umowy bierzemy pod uwagę, zarówno wszelkie uwarunkowania prawne, jak i cele biznesowe, które nasz Klient pragnie osiągnąć poprzez zawarcie danej umowy. Równocześnie staramy się realizować cele Klienta, dobierając w sposób najbardziej efektywny odpowiadające jego potrzebom i możliwościom środki prawne.
Sporządzane przez naszych specjalistów projekty umów, są weryfikowane na etapie ich przygotowywania – również pod kątem skutków podatkowych. Reprezentujemy Klientów podczas negocjacji umów. Prowadzimy w ich imieniu negocjacje trwających już stosunków prawnych, w aspekcie zmiany tych warunków lub włączamy się w negocjacje przyszłych stosunków prawnych – po sporządzeniu projektu umowy przez wewnętrznych prawników Klienta. Szukamy optymalnych rozwiązań – z jednej strony zabezpieczających interes Klienta, jednocześnie prowadzących do efektywnej i sprawnej realizacji jego celu gospodarczego.