Wiemy, jak wspólnie budować wartość Państwa biznesu. Osiągamy to zarówno poprzez wykorzystanie odwaźnych strategii, prowadzących do ponadprzeciętnych wyników, jak i stosowanie sprawdzonych rozwiązań, ukierunkowanych na maksymalne zabezpieczenie klienta. Naszym mottem jest szereg działań, które zawrzeć można w jednym prostym słowie - POMAGAMY.
Nowe Podmioty i Fuzje

Świadczymy doradztwo prawne przy organizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych. Doradzamy przy wyborze właściwej dziedziny gospodarki oraz optymalnej struktury prawnej. Koncentrujemy się na minimalizacji ryzyka działalności naszych Klientów i funkcjonalności danego podmiotu. Dokonujemy również optymalizacji opodatkowania danego przedsięwzięcia.
Reprezentujemy Klientów przed organami rejestrowymi oraz we wszelkich postępowaniach administracyjnych. Występujemy o zezwolenia na podjęcie określonych typów działalności koncesjonowanej. Doradzamy w zakresie dopuszczalności wprowadzenia określonej działalności lub określonego produktu na polski rynek.
Reprezentujemy przedsiębiorców zagranicznych podejmujących działalność w Polsce. Doradzamy przy wyborze formy tej działalności oraz prowadzimy postępowania rejestracyjne. Notyfikujemy właściwe organy administracji o podjęciu w Polsce działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego.
Doradzamy podmiotom polskim i międzynarodowym w projektach dotyczących przekształceń, podziałów oraz fuzji i przejęć. Reprezentujemy akcjonariuszy na zgromadzeniach akcjonariuszy, a także prowadzimy w imieniu Klientów spory ze stosunku spółki. Nasi specjaliści doradzają przy zakładaniu oraz likwidacji spółek, przedstawicielstw i przedsiębiorstw zagranicznych. Uczestniczymy również w tworzeniu struktur prawnych w celu przeprowadzenia konkretnych transakcji. Nasi eksperci doradzają przy opracowywaniu strategii przejęć spółek oraz inwestycji w przedsiębiorstwa, zarówno dla podmiotów przejmujących i inwestorów, jak i dla spółek mających ulec przejęciu. Reprezentujemy Klientów w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach oraz przy inwestycjach kapitałowych w papiery wartościowe. Przeprowadzamy due diligence nabywanych przedsiębiorstw, łącznie z audytem podatkowym. Zapewniamy kompleksowe doradztwo dla firm zagranicznych, które są zainteresowane inwestycjami w Polsce, również w specjalnych strefach ekonomicznych.